Fundusze unijne

Fundusze unijne

Przygotowywanie wniosków o przyznanie pomocy oraz o płatność dla rolników, przedsiębiorców, organizacji, stowarzyszeń itp. Opracowuję wnioski o przyznanie pomocy oraz wnioski o płatność w ramach różnych programów pomocowych. Dla rolników oferuję przygotowanie wniosków na dotacje z funduszy europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Na lata 2014-2020 planuje się uruchomienie następujących działań:
 • Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000;

 • Inwestycje w gospodarstwach położonych na OSN;

 • Modernizacja gospodarstw rolnych;

 • Przetwórstwo i marketing produktów rolnych;

 • Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej;

 • Premie dla młodych rolników;

 • Pomoc na rozpoczęcie działalności pozarolniczej;

 • Premie dla rolników przekazujących małe gospodarstwa;

 • Restrukturyzacja małych gospodarstw;

 • Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych;

 • Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych.

Przygotowuję także wnioski dla przedsiębiorców na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, w tym także wnioski dla osób bezrobotnych na jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy.

Współpracuję z organizacjami i stowarzyszeniami, pozyskując środki unijne, w tym w ramach programu LIDER, np. działanie małe projekty.

Sprawdź również naszą ofertę dotyczącą doradztwa rolniczego.