Ekspertyzy przyrodnicze

Ekspertyzy ornitologiczne na potrzeby termomodernizacji obiektów

Ekspertyzy przyrodnicze na potrzeby programu rolnośrodowiskowego

Nadzór przyrodniczy

Monitoring przyrodniczy

Doradztwo rolnicze.

Prowadzenie dokumentacji dla rolników.

Wnioski o dotacje z funduszy europejskich.

Usługi w rolnictwie.